Ztenčená skla

Pro základní pochopení problematiky ztenčených skel, je nutné si uvědomit, že brýlové čočky lze vyrábět z různých materiálů. Pro dosažení potřebných optických vlastností je rozhodující „optická hustota“ materiálu, jež je vyjádřena indexem lomu. Čím vyšší toto číslo bude, tím méně zakřivené plochy stačí k dosažení správné dioptrie.

Pro názornou představu klasické okenní sklo má index lomu n= 1,523. V optice se pracuje s indexy 1, 499 až 1,760 u plastů a 1,523 až 1,900 u skel. Z hlediska hmotnosti, tudíž i komfortu nošení brýlí, se však v dnešní době spíše upouští od minerálního skla a vývoj se zaměřuje více na speciální sofistikované plasty, které jsou mnohem lehčí než sklo.