Oční vady

Existují tyto hlavní typy očních refrakčních vad:

dalekozrakost

Hypermetropie – oko je relativně kratší a paprsky jdoucí do oka vytvoří ostrý obraz až za sítnicí. Obraz na sítnici posuneme plusovým sklem.

krátkozrakost

Myopie – oko je relativně delší a paprsky jdoucí do oka vytváří ohnisko již před sítnicí. Ke korekci se používá mínusová dioptrie.

astigmatismus

Jedná se o stav, při kterém optický systém oka nemá stejnou optickou mohutnost ve všech meridiánech. Po průchodu paprsků optickým systémem oka se nevytváří jedno ohnisko, ale většinou dvě na sebe kolmé úsečky. Dioptrická hodnota brýlového skla korigujícího tento stav (říká se mu cylindrické či torické sklo) bývá uvedena ve 3 zápisech: Sph (sférické hodnota), Cyl(cylindrická hodnota), Ax (osa cylindické hodnoty).

presbyopie

Přechozí refrakční vady se týkají pouze vad pohledu „na dálku“. Nezávisle těchto vadách se lze setkat u všech lidí s refrakční vadou „na blízko“.

Presbyopie je snížená schopnost akomodace (přizpůsobivosti) oční čočky. Při pohledu na vzdálenost 33 cm musí oční čočka přidat přesně 3,0 Dptr oproti pohledu do dálky (kdy je čočka v klidu), aby se pozorovaný předmět zaostřil přesně na sítnici. Oční čočky však během života ztrácí svoji elasticitu a tak se časem stane (běžně kolem 45 let), že již naše čočky nejsou schopny přidat ani potřebné 3 dioptrie – a právě v té chvíli zjistíme problém s viděním na blízko.

Zpočátku jej řešíme tak, že předmět dáme dále od očí. Pokud však již máme „krátké ruce“, jdeme zpravidla poprvé pro svoje brýle do blízka.  Začíná se zpravidla někde na +0,5 až +1,0 Dptr a postupně dochází k dalšímu úbytku akomodace a dioptrie se postupně zesilují a blíží k maximální hodnotě +3,0 Dptr. Pokud ovšem máme současně refrakční vadu do dálky, pak do blízka jde o součet dioptrií. Tudíž: pokud má nějaký „zázračný dědeček“ do dálky -2.0 DPT., pak bude číst bez brýlí klidně i do 150 let! pokud text umístí do vzdálenosti 50 cm.

Pro zajímavost novorozenci mají akomodační šíři 22 DPT., tudíž vidí ostře již od 4,5 cm!